Tuyển dụng kỹ thuật viên vận hành máy in 3D (hạn nộp: 15.5.2020)

Tuyển dụng kỹ thuật viên vận hành máy in 3D (hạn nộp: 15.5.2020)

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng bổ sung 02 nhân sự cho vị trí KỸ THUẬT VIÊN VẬN HÀNH MÁY IN 3D. Công việc chính: c hịu trách nhiệm kiểm tra, fix lỗi và xử lý...Xem tiếp