TUYẾN SINH KHÓA ĐÀO TẠO SẢN XUẤT KỸ THUẬT SỐ (HẠN NỘP 31/8/2020)

TUYẾN SINH KHÓA ĐÀO TẠO SẢN XUẤT KỸ THUẬT SỐ (HẠN NỘP 31/8/2020)

Chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp giúp cho những người yếu thế có cơ hội tiếp cận với các công cụ và tư duy mới (công nghệ in 3D) trong việc phát triển và chế tạo sản phẩm. Từ đó, giúp gia tăng cơ hội...Xem tiếp